Vorm hoek

Privacyverklaring

Van Hardeveld Vloeren, gevestigd aan Van Hardeveld Vloeren Steurweg 17 4941 VP Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2023.

Contactgegevens:
Van Hardeveld Vloeren
Steurweg 17
4941 VP Raamsdonksveer
+31 (0)162 – 514 916
www.vanhardeveldvloeren.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Van Hardeveld Vloeren is te bereiken via info@vanhardeveldvloeren.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Hardeveld Vloeren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanhardeveldvloeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Hardeveld Vloeren verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: overeenkomst)
  • Van Hardeveld Vloeren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: overeenkomst (klanten) of toestemming).

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Hardeveld Vloeren neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Hardeveld Vloeren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Hardeveld Vloeren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia, adresgegevens van klanten: zo lang iemand klant bij ons is en tot maximaal 7 jaar daarna (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding).
  • Overige persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden wanneer je ons e-mailt, belt of een contactformulier invult: niet langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Hardeveld Vloeren verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Van Hardeveld Vloeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Hardeveld Vloeren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Hardeveld Vloeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanhardeveldvloeren.nl.