Vorm hoek

Vloerverwarming en laminaat

Voor het goed functioneren van de vloerverwarming en voor het behoud van de laminaatvloer is het van belang dat de installatie van beide correct gebeurt.
Weet je niet zeker of een bepaalde laminaatvloer of ondervloer geschikt is in combinatie met vloerverwarming en wil je hier graag advies over? Informeer dan bij je dealer. Zij vertellen je hier graag meer over.

Succesvol installeren in drie stappen

De meeste laminaatvloeren uit de collectie van Van Hardeveld Vloeren zijn geschikt om te leggen in combinatie met vloerverwarming. Dit staat aangegeven op de verpakking.

Stap 1: Voorbereiding

Bij installatie van vloerverwarming in combinatie met laminaat dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

 • Verwarmingselementen die worden ingegoten in de basisvloer moeten minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak liggen
 • Vóór het leggen van de laminaatvloer moet de verwarming eerst worden getest volgens de richtlijnen van de installateur
 • Het vochtgehalte in de dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (gemeten volgens de CM methode)
 • De te leggen ondervloer voor het laminaat moet geschikt zijn voor vloerverwarming
 • Daarnaast moet onder het laminaat altijd een volledig dampdichte folie worden gelegd
 • Voor vloerverwarming mag de totale R-waarde van de laminaatvloer inclusief ondervloer niet hoger zijn dan 0,15 m²K/W. Bij vloerkoeling is dit 0,10 m²K/W
 • Elektrische vloerverwarming enkel gebruiken wanneer deze is uitgerust met een temperatuursensor en -regelaar!

              

Vorm hoek

Stap 2: Installeren van de laminaatvloer

 • De vloerverwarming moet volledig uitgeschakeld zijn; de vloer mag niet warmer zijn dan 18 graden Celsius
 • Leg het dampscherm, de ondervloer en het laminaat volgens de leginstructies op de verpakking
 • Voorzie een dilatatievoeg van minimaal 10 mm aan alle zijden van de vloer en bij deurposten en andere vaste objecten in de ruimte
 • Zorg voor overgangsprofielen tussen verschillende ruimtes met eveneens minimaal 10 mm ruimte; voor grotere overspanningen moet per 10 strekkende meter een overgangsprofiel worden aangebracht
 • Deze dilatatievoegen zijn nodig voor het werken van de vloer

Vorm hoek

Stap 3: Inschakelen van de vloerverwarming

 • De eerste 24 uur na het leggen van de laminaatvloer mag de vloerverwarming niet ingeschakeld worden. Pas daarna de temperatuur stapsgewijs (5 graden per dag) opvoeren
 • Dit geldt ook wanneer de vloerverwarming langere tijd uitgeschakeld is geweest (bv. na de zomer)
 • De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur is 27 graden Celsius (afhankelijk van het laminaat)
Vloerkoeling

Er zijn vloerverwarmingssystemen die ook fungeren als vloerkoeling. Er zijn diverse typen koelingssystemen die werken met verschillende temperaturen. Vanwege condensgevaar kan bij vloerkoeling niet met een onbeperkt lage temperatuur van het water gewerkt worden. De watertemperatuur mag slechts enkele graden lager zijn dan de ruimtetemperatuur. Bovendien is het van belang maatregelen te nemen tegen condensatie.

Informeer vooraf altijd of jouw vloerkoelingssysteem geschikt is om te gebruiken in combinatie met een laminaatvloer en volg de instructies voor juiste installatie.